MODERN DANS

Modern dans 20. yüzyılın başında klasik balenin tam olarak kök salmadığı ABD ve Almanya'da gelişmiş bir dans formudur. Bu dönemde batının girdiği derin bunalımın sonucunda, kendini yeniden tanımlama arayışı ABD ve Almanya bağlamında dans alanında yeni bir anlatım formu olan modern dansın doğuşuyla sonuçlanmıştır. Modern dans bu dönemde baştan başa batı dünyasının teatral dansının da doğasını değiştirmiştir. Bunun yanında modern dans kökleşmiş akademik gelenekleri kullanmayı reddederek, bütün dansların kaynaklarından doğrudan kesitler almıştır. Bu yolla modern dansın öncüleri, Avrupa'da Rönesans'tan beri gelişen klasik akademik dansa başkaldırarak 20. yüzyıl Avrupasında kendilerine saygın bir yer edinmişlerdir.

HOBİ SERTİFİKA PROGRAMI

Programın İçeriği:

Modern dans teknikleri, doğaçlama, kontak doğaçlama, ritim, repertuar, kompozisyon, koreografi, yaratıcı drama, dans tarihi, anatomi, bale zorunlu dersleridir.

Modern Dans Diploma Programı Seviyeleri

Hazırlık (4 Yıl)

 • Beginner - Başlangıç
 • Elementary - Orta
 • Intermediate
 • Advance - İleri

DERS İÇERİĞİ

 • Çağdaş dans tekniği
 • Klasik bale tekniği
 • Doğaçlama
 • Kontak
 • Anatomi ve Kinesyoloji
 • Dans tarihi
 • Dans kompozisyon
 • Dans repertuar
 • Bitirme projesi